ოპტიკური ბოჭკოვანი

 • G.652D ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოვანი (B1.3)

  G.652D ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოვანი (B1.3)

  დაბალი წყლის პიკის არადისპერსიული გადაადგილების ერთრეჟიმიანი ბოჭკო შესაფერისია 1280 ნმ ~ 1625 ნმ სრული დიაპაზონის გადამცემი სისტემისთვის, რომელიც არა მხოლოდ ინარჩუნებს ტრადიციული 1310 ნმ დიაპაზონის დაბალ დისპერსიას, არამედ აქვს დაბალი დანაკარგი 1383 ნმ-ზე, რაც ქმნის E ზოლს. (1360nm ~ 1460nm) სრულად გამოყენებული.მთლიანი დიაპაზონის დაკარგვა და დისპერსია 1260 ნმ-დან 1625 ნმ-მდე ოპტიმიზირებულია და მცირდება 1625 ნმ ტალღის სიგრძის ზარალი, რაც უზრუნველყოფს გამტარუნარიანობის რესურსებს საყრდენი ქსელისთვის, MAN და წვდომის ქსელისთვის.

 • G.657A1 მოსახვევად უგრძნობი ერთრეჟიმიანი ბოჭკო

  G.657A1 მოსახვევად უგრძნობი ერთრეჟიმიანი ბოჭკო

  პროდუქტი იყენებს მოწინავე მთლიანად სინთეზური ბოჭკოვანი ასაწყობი ღეროების წარმოების ტექნოლოგიას, რომელსაც შეუძლია გააკონტროლოს ბოჭკოვანი ასაწყობი ღეროს OH- შემცველობა ძალიან დაბალ დონეზე, ამიტომ პროდუქტს აქვს შესანიშნავი შესუსტების კოეფიციენტი და დაბალი წყლის პიკი, შესანიშნავი გადაცემის შესრულება.პროდუქტს შეუძლია უზრუნველყოს მცირე მოხრის რადიუსი, ხოლო სრულად თავსებადია G.652D ქსელთან, ასე რომ ბოჭკოვანი შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს FTTH გაყვანილობის მოთხოვნები.

 • Sumitomo B6.a1 SM Fiber (G.657.A1)

  Sumitomo B6.a1 SM Fiber (G.657.A1)

  ტალღის სიგრძე(ნმ) შესუსტება (დბ/კმ) @1310 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ ≤0.33 @1383 ნმ (H2 დაბერების შემდეგ) D≤0.01 @1550 ნმ ≤0.21 ნმ მაქსიმუმ 162 ნმ ცვლილება დიაპაზონი(ნმ) მითითება ƛ(ნმ) დბ/კმ 1285-1330 1310 ≤0.03 1525-1575 1550 ≤0.02 წერტილის შეწყვეტა არ არის 0.02 დბ-ზე მეტი 1310 ნმ ან 1550 ნმ-ზეთუ ბოჭკოვანი სიგრძე ≥2.15კმ, სეგმენტის სხვაობის მნიშვნელობა შესუსტებულია...
 • Sumitomo 200 μm B1.3 SM ბოჭკოვანი (G.652.D)

  Sumitomo 200 μm B1.3 SM ბოჭკოვანი (G.652.D)

  ტალღის სიგრძე(ნმ) შესუსტება (დბ/კმ) @1310 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ ≤0.33 @1383 ნმ (H2 დაბერების შემდეგ) D≤0.01 @1550 ნმ ≤0.21 ნმ მაქსიმუმ 162 ნმ ცვლილება დიაპაზონი(ნმ) მითითება ƛ(ნმ) დბ/კმ 1285-1330 1310 ≤0.03 1525-1575 1550 ≤0.02 წერტილის შეწყვეტა არ არის 0.02 დბ-ზე მეტი 1310 ნმ ან 1550 ნმ-ზეთუ ბოჭკოვანი სიგრძე ≥2.15კმ, სეგმენტის სხვაობის მნიშვნელობა შესუსტებულია...
 • Sumitomo 200 μm B6.a1 SM ბოჭკოვანი (G.657.A1)

  Sumitomo 200 μm B6.a1 SM ბოჭკოვანი (G.657.A1)

  ტალღის სიგრძე(ნმ) შესუსტება (დბ/კმ) @1310 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ ≤0.33 @1383 ნმ (H2 დაბერების შემდეგ) D≤0.01 @1550 ნმ ≤0.21 ნმ მაქსიმუმ 162 ნმ ცვლილება დიაპაზონი(ნმ) მითითება ƛ(ნმ) დბ/კმ 1285-1330 1310 ≤0.03 1525-1575 1550 ≤0.02 წერტილის შეწყვეტა არ არის 0.02 დბ-ზე მეტი 1310 ნმ ან 1550 ნმ-ზეთუ ბოჭკოვანი სიგრძე ≥2.15კმ, სეგმენტის სხვაობის მნიშვნელობა შესუსტებულია...
 • G.657A2 მოხრილი უგრძნობი ერთრეჟიმიანი ბოჭკო

  G.657A2 მოხრილი უგრძნობი ერთრეჟიმიანი ბოჭკო

  პროდუქტი იყენებს მოწინავე მთლიანად სინთეზური ბოჭკოვანი ასაწყობი ღეროების წარმოების ტექნოლოგიას, რომელსაც შეუძლია გააკონტროლოს ბოჭკოვანი ასაწყობი ღეროს OH- შემცველობა ძალიან დაბალ დონეზე, ამიტომ პროდუქტს აქვს შესანიშნავი შესუსტების კოეფიციენტი და დაბალი წყლის პიკი, შესანიშნავი გადაცემის შესრულება.პროდუქტს შეუძლია უზრუნველყოს მცირე მოხრის რადიუსი, ხოლო სრულად თავსებადია G.652D ქსელთან, ასე რომ ბოჭკოვანი შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს FTTH გაყვანილობის მოთხოვნები.

 • Sumitomo B6.a2 SM Fiber (G.657.A2)

  Sumitomo B6.a2 SM Fiber (G.657.A2)

  ტალღის სიგრძე (ნმ) შესუსტება (დბ/კმ) @1310 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ (H2 დაბერების შემდეგ) D≤0.01 @1550 ნმ ≤0.21 ნმ მაქსიმუმ 162 ნმ ცვლილება დიაპაზონი(ნმ) მითითება ƛ(ნმ) დბ/კმ 1285-1330 1310 ≤0.03 1525-1575 1550 ≤0.02 წერტილის შეწყვეტა არ არის 0.02 დბ-ზე მეტი 1310 ნმ ან 1550 ნმ-ზეთუ ბოჭკოვანი სიგრძე ≥2.15კმ, სეგმენტის სხვაობის მნიშვნელობა...
 • Sumitomo B1.3 SM Fiber (G.652.D)

  Sumitomo B1.3 SM Fiber (G.652.D)

  ტალღის სიგრძე (ნმ) შესუსტება (დბ/კმ) @1310 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ ≤0.35 @1383 ნმ (H2 დაბერების შემდეგ) D≤0.01 @1550 ნმ ≤0.21 ნმ მაქსიმუმ 162 ნმ ცვლილება დიაპაზონი(ნმ) მითითება ƛ(ნმ) დბ/კმ 1285-1330 1310 ≤0.03 1525-1575 1550 ≤0.02 წერტილის შეწყვეტა არ არის 0.02 დბ-ზე მეტი 1310 ნმ ან 1550 ნმ-ზეთუ ბოჭკოვანი სიგრძე ≥2.15კმ, სეგმენტის სხვაობის მნიშვნელობა...
 • ერთრეჟიმიანი G657B3 სუპერ მოღუნვისადმი მდგრადი ოპტიკური ბოჭკო

  ერთრეჟიმიანი G657B3 სუპერ მოღუნვისადმი მდგრადი ოპტიკური ბოჭკო

  G657B3 სრულად თავსებადია ITU-TG.652.D და IEC60793-2-50B.1.3 ოპტიკურ ბოჭკოებთან და მისი შესრულება აკმაყოფილებს ITU-TG.657.B3 და IEC 60793-2-50 B6.b3 შესაბამის მოთხოვნებს. ის თავსებადია და შეესაბამება არსებულ ოპტიკურ ბოჭკოვან ქსელს და უფრო ადვილი გამოსაყენებელი და შენარჩუნებაა.

 • G655 ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკო

  G655 ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკო

  DOF-LITETM (LEA) ერთჯერადი რეჟიმის ოპტიკური ბოჭკო არის არანულოვანი დისპერსიის გადანაცვლებული ბოჭკოვანი (NZ-DSF) დიდი ეფექტური ფართობით.

 • G.652D ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოვანი (B1.3) - კლასი B

  G.652D ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოვანი (B1.3) - კლასი B

  დაბალი წყლის პიკის არადისპერსიული გადაადგილების ერთრეჟიმიანი ბოჭკო შესაფერისია 1280 ნმ ~ 1625 ნმ სრული დიაპაზონის გადამცემი სისტემისთვის, რომელიც არა მხოლოდ ინარჩუნებს ტრადიციული 1310 ნმ დიაპაზონის დაბალ დისპერსიას, არამედ აქვს დაბალი დანაკარგი 1383 ნმ-ზე, რაც ქმნის E ზოლს. (1360nm ~ 1460nm) სრულად გამოყენებული.მთლიანი დიაპაზონის დაკარგვა და დისპერსია 1260 ნმ-დან 1625 ნმ-მდე ოპტიმიზირებულია და მცირდება 1625 ნმ ტალღის სიგრძის ზარალი, რაც უზრუნველყოფს გამტარუნარიანობის რესურსებს საყრდენი ქსელისთვის, MAN და წვდომის ქსელისთვის.